Tenner ikke helse? - Fattignettverket Norge

Go to content
Uttalelser > Pressemeldinger
PRESSEMELDING FATTIGNETTVERKET NORGE
Tenner ikke helse?
I mange land i Europa, også land klart fattigere enn Norge er tannhelse en naturlig del av det offentlige helsevesen. Fattignettverket Norge mener at slik burde det være i Norge også.
Ser man på svarene i Levekårsundersøkelsen fra 2008 anslår Statistisk sentralbyrå at det kan dreie seg om så mange som 140.000 personer som ikke har råd til tannlegebehandling. Dette er mennesker som faller utenfor systemet, de har «dessverre» hverken en sykdom eller rusproblemer som gjør at de kan få dekket behandlingen. Den eneste muligheten de da har er å søke på støtteordningen NAV har, men dessverre er det lang behandlingstid og mange utredninger som må gjøres. Egenandelen på slike behandlinger er i 2016 på 2670 kroner, og for mange blir dette for dyrt. Har man tannverk, så er det urimelig og umulig å vente i ca. 3 måneder på et vedtak. Det er derfor veldig mange som har store smerter i tennene sine daglig. Dette fører til kraftige betennelser i tannkjøtt og tap av tenner. Hvis man holder på å miste en tann på grunn av tannråte fordi man ikke har hatt råd til tannlege. Kan det koste mellom 6000-30.000 kroner å «redde» den avhengig av behandling. Om man bare trekker den pga. råte og ikke erstatter den koster det ca. 1500 kroner.
En av våre medlemsorganisasjoner Fattighuset har et tannlegeprosjekt. Ved hjelp av øremerkede bidrag fra bedrifter og privatpersoner kan de tilby gratis tannlegetjeneste til noen av sine brukere som ellers ikke hadde kunnet tatt seg råd til dette. I løpet av de 2,5 årene som dette prosjektet har vart har de kunnet hjelpe 64 brukere, hvor gjennomsnittet av disse har vært hos tannlegen to ganger. Dette har kostet Fattighuset 651.885 kroner. Flere av de som fikk støtte til tannlege hadde ikke vært hos tannlegen på flere tiår, at de fikk den hjelpen hos Fattighuset gjorde at de ble smertefrie og fikk forbedret sin livskvalitet. Dessverre er dette bare en brøkdel av alle de som kunne trenge det. Fattignettverket Norge mener at Fattighusets tannlegeprosjekt er et strålende tiltak, men aller helst hadde vi sett at det var unødvendig.
I Norge i dag har de fleste bra tenner, det blir derfor veldig stigmatiserende å mangle flere tenner eller ha store betennelser. For mange blir det vanskelig å få jobb. Vi vet alle hvor viktig utseende er. Vi vet, av erfaring, at bedrifter ikke velger å ansette personer uten eller med en åpenbart dårlig vedlikeholdt tanngard, når man kan få en med en velstelt tanngard, selv om personen med tannproblemer er mer egnet for jobben. Dette gjør det for mange veldig vanskelig å komme seg ut av NAV systemet.
Det må være et mål å få friske mennesker ut i produktivt arbeid når det er mulig. Det er da bl.a. derfor vi har et helsevesen. Fattignettverket Norge ønsker ikke at fattigdommen i Norge skal synliggjøres på individnivå på den måten.
Fattignettverket Norge finner det merkelig at Norge, som har en av de beste helseordningene i verden, ikke har en velfungerende ordning for tannbehandling. Man får via rekvisisjoner fra fastlegen tilgang til spesialisthelsetjenesten. Her er en hver del av kroppen vår dekket, men ikke tennene våre. Hvorfor ikke? Sist vi sjekket, var dette også en viktig del av kroppen. Slik den økonomiske situasjonen er for mange, vil det dessverre bli slik at det ikke er en menneskerett å ha tenner.
Mens det altså er ganske kurant å få et nytt kne eller en hofte på statens regning. Dette synes svært urimelig og urettferdig.
Dårlig tannhelse kan være svært smertefullt. Fattignettverket Norge mener at mennesker som har det vanskelig nok fra før skal slippe å få dette i tillegg.
Forskning viser at tannhelsen påvirker den generelle helsetilstand på overraskende mange måter fra hjerteproblemer til hjernens evne til å lagre informasjon for å nevne noe. Tenner er helse.
Fattignettverket Norge regner denne saken som svært viktig. Vi ber politikerne ta grep slik at systemet blir mer på linje med den i andre land.
Fattignettverket Norge

Back to content